Bestuur

Tijdens de jaarvergadering worden de leden van het bestuur gekozen. Het bestuur bestaat uit zeven leden en komt op regelmatige basis bij elkaar om alles met betrekking tot het koor te bespreken. Op uitnodiging neemt ook de dirigent deel aan deze besprekingen.