Contributie

De contributie bedraagt € 204,00 per jaar en kan ineens of verspreid over twaalf maanden worden voldaan.