Geschiedenis

Het koor werd opgericht in 1883 onder de naam "Aalsmeerse Koorvereniging" en is de oudste vereniging op cultureel gebied in Aalsmeer.

In de 132 jaar dat ze bestaat, is de koorvereniging uitgegroeid tot een gezelschap van 70 koorleden. Tijdens de optredens werd in het verleden dikwijls a capella (zonder begeleiding) gezongen. Later werd het koor begeleid op orgel of piano.

Omstreeks 1930, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileumconcert,  werden voor het eerst werken met orkestbegeleiding uitgevoerd, zoals "Die Jahreszeiten" van Haydn. Dat orkest, toen nog de "Haarlemse Orkestvereniging", is later het Noordhollands Philharmonisch Orkest geworden.

Naast de uitvoeringen waren er jaarlijks festivals of concerten, waar uitsluitend a capella werd gezongen, hoogtepunten in het koorbestaan. Regelmatig trad het koor op in de hoogste afdeling. Tijdens het nationale koorfestival in 1957 werd de "Aalsmeerse Koorvereniging" kampioen van Nederland van de gemengde koren.

In 1953 werd het koor opgenomen in de "Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst". Dit wordt nog steeds gezien als een grote eer, omdat slechts één koor per gemeente mag toetreden en alleen het bereiken van een bepaald niveau kan leiden tot toelating.

De receptie tijdens het 75-jarig jubileum kreeg een extra feestelijk tintje, toen burgemeester Loggers bekendmaakte dat aan de "Aalsmeerse Koorvereniging" het predikaat "Koninklijk" was verleend. Het koor ging verder onder de naam "Koninklijke Gemengde Zangvereniging Aalsmeers Koor".

In 1961 werd Piet Kiel jr. de dirigent. Onder zijn leiding waren er tv-opnamen en kwamen er langspeelplaten tot stand. Ook werd in 1988 een Kerst CD opgenomen in de Grote Kerk te Dordrecht.

Het koor maakte in 1978 en 1981 een concertreis naar Engeland, waarbij gezongen werd in de kathedralen van Wells en Lichfield, onvergetelijke momenten in een lang koorleven!

Dirigent Kiel introduceerde werken, die in Aalsmeer nog onbekend waren, zoals o.a. het "Requiem" van Duruflé, de "Mis in C" van Mozart, het "Te Deum" van Reicha. De "Fantasia on the old 104th Psalm" van Vaughan Williams was een première voor Nederland, evenals "Blessed pair of Sirens", "Invocation to Music" van Parry en "Die Passion" van H. von Herzogenberg

Tijdens het jubileumconcert t.g.v. het 110-jarig bestaan voerde het koor de "Mis in c-moll" van R. Schumann, "Five mystical songs" van R. Vaughan Williams en "Coronation Ode" van Sir Edward Elgar uit.

In 1997 organiseerde het koor een uitwisseling met het Conservatorium Orkest van Teplice (Tsjechië). Uitgevoerd werden "Missa solemnis", KV 337 en het "Requiem" KV 626 van W.A. Mozart. Het was geweldig om met zo’n enthousiast, jong orkest zulke prachtige werken uit te voeren. In het voorjaar van 1998 vond het tweede gedeelte van de uitwisseling plaats. In de Bloemhof werden uitgevoerd de "Vesperae de Dominica" van W.A. Mozart en van G. Fauré het "Requiem". Op 31 oktober 1998 was het jubileumconcert in het Concertgebouw te Haarlem, met  "Invocation to Music" van Hubert H. Parry en "Light of the world" en "Coronation Ode" van Sir Edward Elgar.

In 2002 heeft "Aalsmeers Koor" toestemming gekregen om de naam te wijzigen in "Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer". Datzelfde jaar voerde "Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer" opnieuw een première uit, te weten "Die Passion" van H. von Herzogenberg.

Inmiddels is het koor ook een graag geziene gast in Amstelveen/Bovenkerk en Mijdrecht.

In 2003 voerde het koor ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan de "Messa da requiem" van G. Verdi uit in de Bloemhof te Aalsmeer. In september werd als hoogtepunt van het jubileum tijdens een concertreis naar Erfurt, in het hart van Bachland, de "Messiah" van G.F. Handel uitgevoerd.

In mei 2008 nam Piet Kiel afscheid van Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer met een indrukwekkend afscheidsconcert, tevens jubileumconcert vanwege het 125-jarig bestaan van het koor. Uitgevoerd werden de "Grosse Messe" in c-moll van W.A. Mozart en de Symphony no. 2 op. 52 "Lobgesang" van F. Mendelssohn-Bartholdy.

Piet Kiel werd opgevolgd door de jonge dirigent Michel Berendsen. Onder zijn leiding studeerde het koor naast het bekende oratoriumrepertoire ook minder bekend koorwerk in. Zo werden in 2009 de "Mis in G" van Schubert, "Two Psalms" van Gustav Holst en het "Gloria" van Vivaldi uitgevoerd. In 2010 stond "Die Schöpfung" van J. Haydn op het programma en in 2011 werd op 11 september (9/11) een speciaal voor die gelegenheid gecomponeerd requiem van de Noorse componist Iver Kleive uitgevoerd.

In 2012 werd in het voorjaar de "Messiah" van G.F. Handel uitgevoerd o.l.v. gastdirigent Piet Kiel jr.

Sinds september 2012 wordt het koor geleid door dirigent Nico Ph. Hovius. Onder zijn leiding werden uitgevoerd "Vesperae de Dominica" van W.A. Mozart, de sopraansolo "Exsultate jubilate" en "Messe solennelle" van C. Gounod.

In 2013 bestond het koor 130 jaar. Naast de uitvoering van Mozart en Gounod heeft het koor een jubileumuitvoering verzorgd waarvan het programma bestond uit het "Magnificat" van C.Ph.E. Bach en "Il Cantico del sole" van Nico Ph. Hovius.

In 2015 ging het koor een samenwerking aan met twee andere Aalsmeerse koren, het mannenkoor "Con Amore" en het vrouwenkoor "Vivace". Het "Aalsmeers korenpalet" had op het programma enkele werken uit het repertoire van de afzonderlijke koren en daarnaast werden enkele werken gezamenlijk ten gehore gebracht, zoals "Cantique de Jean Racine" van Fauré, het "Doppelquartett" uit de "Elias" van F. Mendelssohn-Bartholdy en van J. Horowitz de cantate "Captain Noah and his floating zoo".