Word vriend/donateur van Toonkunstkoor Aalsmeer

 

Kom bij onze Vrienden!

Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer heeft een groep Vrienden. Deze vrienden steunen het koor elk jaar met een bedrag van € 50,00 zonder daar een tegenprestatie voor te verwachten.

Het is in deze tijd van bezuinigingen voor koren bijzonder moeilijk om concerten op hoog niveau te blijven organiseren, gezien de enorme kosten die solisten en orkesten met zich meebrengen. Toch verwacht u als publiek een concert op hoog niveau, en terecht. Wij doen daar dan ook ons uiterste best voor.
Misschien zou u ons in dit streven willen steunen en ook vriend willen worden en een bedrag van € 50,00 per jaar aan het koor schenken.

Steun Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer, word Vriend!

Wilt u donateur worden?

U kunt ook donateur worden voor minimaal € 25,00 per jaar.
Voor dit bedrag krijgt u één toegangskaart voor het jaarlijkse concert en bovendien ontvangt u vier keer per jaar de Koorkrant, het verenigingsblad, waarin allerlei wetenswaardigheden over het koor te vinden zijn.

Het Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer is in het bezit van een SSBI-beschikking. Dit betekent dat u profiteert van extra belastingvoordeel als u ons steunt.